Algemeen

Algemene informatie

Privacyverklaring

Sinds vrijdag 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet van toepassing. Als K.B.C. vinden we de privacy van onze leden belangrijk. We gebruiken je gegevens om de contributie te kunnen incasseren en om jullie op de hoogte te houden van het nieuws wat rondom de club speelt.

De gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar wel aan de Nederlandse badminton Bond. Zij gebruiken de gegevens conform de algemene privacy voorwaarden van de Badmintonbond Privacyverklaring.

Foto’s en andere media opnames worden gemaakt tijdens de activiteiten die wij als club organiseren. Deze foto’s en/of video’s plaatsen wij op de website en op de Facebook pagina van de club. Mocht jij of je kind het hier niet mee eens zijn dan verwachten wij bij inschrijving een reactie. Er zullen dan geen foto’s van je worden gepubliceerd. Anders gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het publiceren van foto’s op de website en Facebook.

Mocht je helemaal geen mails meer willen ontvangen dan kun je je altijd laten uitschrijven uit de mailinglijst door een mail te sturen naar de secretaris.

K.B.C. Badminton Informatie

De Kerkdrielse Badminton Club heeft 2 speelavonden per week en speelt in sporthal "De Kreek". De speeltijden zijn als volgt:

woensdag: 18.00 - 19.00 uur: Jeugd B (dit is de jeugd van ca. 7 t/m 12 jaar).
  19.00 - 20.00 uur: Jeugd A (jeugd van ca. 13 t/m 17 jaar).
  20.00 - 21.30 uur: Senioren (18 jaar en ouder) competitietraining en vrij spel voor de resterende senioren leden. Tevens is er voor de recreanten de mogelijkheid om te trainen.
           
vrijdag: 19.00 - 20.00 uur: Training voor jeugd B.
  20.00 - 21.00 uur: Training voor jeugd A.
  21.00 - 23.00 uur: Vrijspelen senioren, recreanten en competitiespelers.


De contributie wordt per 3 maanden via een automatische incasso geïnd. Normaal zal dit rond de tweede week van de tweede maand van het kwartaal gebeuren.

De kosten van het lidmaatschap zijn als volgt (bedragen onder voorbehoud):

Jeugd van 7 t/m 17 jaar betalen: €33,00**) per kwartaal
Senioren 18 jaar en ouder betalen: €45,00**) per kwartaal

Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt bij K.B.C. €5,00. Daarnaast wordt er bij inschrijving eenmalig de bondsbijdrage (2019) van €10.65**) voor de Nederlandse Badminton Bond in rekening gebracht. K.B.C. is verplicht om nieuwe leden bij de landelijke bond aan te melden!

Alle leden moeten zelf zorgen voor sportkleding en schoeisel. Alle merken en kleuren zijn bij K.B.C. geoorloofd tijdens de training. De sporthal staat alleen niet toe dat er schoeisel gebruikt wordt met zwarte zolen en de schoenen moeten in de sporthal aangetrokken worden (dus niet met de schoenen over de straat). Voor shuttles hoeft u niet te zorgen, dat doet K.B.C. Voor de jeugd zijn shuttles vrij beschikbaar. Senioren betalen eenmalig een bedrag van €10,00 voor een koker van 6 shuttles die zij zelf in beheer houden. Indien deze 6 shuttles zijn ‘verbruikt’ kunnen de oude ingewisseld worden voor nieuwe.

Uiteraard dient er ook voor een badmintonracket gezorgd worden. Nu zijn er erg dure rackets welke alleen voor gevorderden en topspelers nuttig zijn. Ons advies: laat u geen peperduur racket aansmeren, maar ook het andere uiterste: een huis- tuin- en keukenracket (camping) voldoet niet echt.

Meer informatie kunt u altijd krijgen tijdens de speeltijden in "De Kreek" of bij het bestuur.

   

Daarnaast is de nodige informatie op onze website: www.kerkdrielsebadmintonclub.nl terug te vinden.

Opzegging lidmaatschap:

  • Een afmelding geschiedt schriftelijk aan het secretariaat (papier of email).
  • Over het kwartaal waarin de afmelding is ontvangen wordt geen restitutie van de contributie verleend.
  • De ontvangstdatum van de afmelding wordt als opzegdatum aangemerkt.**) Tussentijdse aanpassingen zijn mogelijk

Gedragregels

KBC neemt seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Op de site van NOC*NSF treft u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF én door KBC.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen KBC voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen KBC; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. KBC heeft twee vertrouwenscontactpersonen: Aart Verrips en Rita Tiekstra. Contact informatie is te vinden op de 'Contact' pagina.

Een alternatief abonnement

K.B.C. biedt een ook abonnement aan in de vorm van een 10 strippenkaart. Hiermee kunnen je 10 keer komen spelen voor een bedrag van € 50,--.

Sportcheck stimuleert de jeugd

Stimuleren Badminton:

Jaarlijks wil de gemeente in samenwerking met diverse clubs sporten onder jeugd stimuleren via het zogenaamde 'Sportcheck' project. Sinds de start van het project neemt K.B.C. daaraan deel. Meer informatie staat vermeld in het boekje dat wordt uitgedeeld door de gemeente Maasdriel op alle scholen in de gemeente. Een (beperkt) aantal jongens of meisjes kunnen zich dan opgeven voor badminton in de bepaalde periode om te kijken of ze badmintonnen leuk vinden. Men wordt nog geen lid van de vereniging en de gemeente zorgt voor contributie en ook de inschrijving welke kinderen kunnen gaan badmintonnen.

Uiteraard vindt dit plaats in overleg met de vereniging. Ook zal een vergoeding voor de vereniging worden gegeven. Als iemand meer hier over wil weten vraag het even aan Cindy Verhoeven (zie contact pagina). Ook voor alle mensen die nog geen lid van K.B.C. zijn en toch hier informatie over willen hebben kunnen ook contact opnemen

De K.B.C. kalender

Geen weer te geven evenementen

KBC

Promo Badminton

KBC in de Kreek
Bekijk nu de promo van Badminton Nederland.