De Kerkdrielse Badminton Club heeft 2 speelavonden per week en speelt in sporthal "De Kreek". De speeltijden zijn als volgt:

woensdag: 18.00 - 19.00 uur: Jeugd B (dit is de jeugd van ca. 7 t/m 12 jaar).
  19.00 - 20.00 uur: Jeugd A (jeugd van ca. 13 t/m 17 jaar).
  20.00 - 21.30 uur: Senioren (18 jaar en ouder) competitietraining en vrij spel voor de resterende senioren leden. Tevens is er voor de recreanten de mogelijkheid om te trainen.
           
vrijdag: 19.00 - 20.00 uur: Training voor jeugd B.
  20.00 - 21.00 uur: Training voor jeugd A.
  21.00 - 23.00 uur: Vrijspelen senioren, recreanten en competitiespelers.

De contributie wordt per 3 maanden via een automatische incasso geïnd. Normaal zal dit rond de tweede week van de tweede maand van het kwartaal gebeuren.

De kosten van het lidmaatschap zijn als volgt (bedragen onder voorbehoud):

Jeugd van 7 t/m 17 jaar betalen: €33,00**) per kwartaal
Senioren 18 jaar en ouder betalen: €45,00**) per kwartaal

Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt bij K.B.C. €5,00. Daarnaast wordt er bij inschrijving eenmalig de bondsbijdrage (2019) van €10.65**) voor de Nederlandse Badminton Bond in rekening gebracht. K.B.C. is verplicht om nieuwe leden bij de landelijke bond aan te melden!

Alle leden moeten zelf zorgen voor sportkleding en schoeisel. Alle merken en kleuren zijn bij K.B.C. geoorloofd tijdens de training. De sporthal staat alleen niet toe dat er schoeisel gebruikt wordt met zwarte zolen en de schoenen moeten in de sporthal aangetrokken worden (dus niet met de schoenen over de straat). Voor shuttles hoeft u niet te zorgen, dat doet K.B.C. Voor de jeugd zijn shuttles vrij beschikbaar. Senioren betalen eenmalig een bedrag van €10,00 voor een koker van 6 shuttles die zij zelf in beheer houden. Indien deze 6 shuttles zijn ‘verbruikt’ kunnen de oude ingewisseld worden voor nieuwe.

Uiteraard dient er ook voor een badmintonracket gezorgd worden. Nu zijn er erg dure rackets welke alleen voor gevorderden en topspelers nuttig zijn. Ons advies: laat u geen peperduur racket aansmeren, maar ook het andere uiterste: een huis- tuin- en keukenracket (camping) voldoet niet echt.

Meer informatie kunt u altijd krijgen tijdens de speeltijden in "De Kreek" of bij het bestuur.

Daarnaast is de nodige informatie op onze website: www.kerkdrielsebadmintonclub.nl terug te vinden.

Opzegging lidmaatschap:

  • Een afmelding geschiedt schriftelijk aan het secretariaat (papier of email).
  • Over het kwartaal waarin de afmelding is ontvangen wordt geen restitutie van de contributie verleend.
  • De ontvangstdatum van de afmelding wordt als opzegdatum aangemerkt.


**) Tussentijdse aanpassingen zijn mogelijk.