Voor de door de NBB goed gekeurde shuttles zie:
http://www.badminton.nl/wedstrijdbadminton/shuttlelijst

Het NBB competitie reglement is te vinden op:
http://www.badminton.nl/wedstrijdbadminton/reglementen