Let op:
De onderstaande e-mail adressen zijn ter, voorkoming van spam, niet volledig bij het aanklikken. Na het klikken en openen van je e-mail programma dient het betreffende e-mail adres aangevuld te worden met de naam, die voor @kerkdrielsebadmintonclub.nl staat, die je wilt te e-mailen.

Het bestuur:

Voorzitter: Brian Cruijssen
 
@kerkdrielsebadmintonclub.nl
Secretaris: Tjerk Tiekstra Paterstraat 104
5331 EE Kerkdriel
Tel: 06-15417443
@kerkdrielsebadmintonclub.nl
(Algemene contact voor het bestuur, inclusief leden administratie.)
Penningmeester: Dani de Leeuw    
Algemene leden: Jeroen Wigmans Tel: 06-30804418
@kerkdrielsebadmintonclub.nl
(Voor jeugd en competitie zaken.)
  Jan Verhoeven Tel: 0418-633554  
       


Andere vrijwilligers en medewerkers:

Webmaster: Bert van Hoesel  Tel: 0418-637400
@kerkdrielsebadmintonclub.nl
Vertrouwenscontactpersonen: Rita Tiekstra Tel: 0418-633592  
  Aart Verrips Tel: 0418-633065  

 

De K.B.C. kalender

KBC

Promo Badminton

KBC in de Kreek
Bekijk nu de promo van Badminton Nederland.