We kennen verschillende badminton competities waaraan de leden, afhankelijk van leeftijd en van hun niveau, aan mee kunnen doen:
  • De regio-competitie (opgesplitst in jeugd en senioren) wordt gespeeld vanaf half september tot eind januari. Leden die hieraan mee willen doen moeten een bepaalde basis kennis (denk aan de spelregels) van de badmintonsport bezitten en een minimale slagvaardigheid hebben. De competitie bestaat normaal uit veertien wedstrijden (zeven uit en zeven thuis). Deze worden over het algemeen in het weekend gespeeld.
  • De (senioren) recreanten competitie, die ook voor beginners is bedoeld. Deze wordt doorgaans door de week in de avonduren gespeeld en bestaat uit twee competitie delen per seizoen.

Niet iedereen die zich opgeeft kan per definitie worden opgesteld. De teamindeling wordt vastgesteld door het bestuur in overleg met de trainers.

Voor de regio-competitie geldt dat bij de teamindeling wordt rekening gehouden met de sterkte (of leeftijd bij de jeugd) van de speler/speelster. De sterkste (oudste bij de jeugd) speler/speelster speelt dan ook in het hoogste team. De sterkte van een speler/speelster wordt onder meer bepaald door:

 •    het resultaat op het clubkampioenschap;
 •    de resultaten van een eventueel vorig competitieseizoen;
 •    de resultaten van toernooien waaraan deelgenomen is;
 •    de resultaten op de trainingsavonden;
 •    de beoordeling van de trainer;
 •    leeftijd (jeugd).

Jeugdleden worden, zoals aangegeven, ingedeeld volgens de leeftijdsgroepen die de badmintonbond voorschrijft. Jongeren mogen wel in een oudere leeftijdsklasse spelen, maar andersom mag dit niet. Bij de jeugd bestaat de mogelijkheid om, indien er te weinig jongens of meisjes zijn, de jeugd in te delen in een jongens- of meisjescompetitie. Bij senioren is er een mogelijkheid om deel te nemen aan de herencompetitie. In principe bestaat een team uit twee of drie heren en twee of drie dames.

Enkele regels

Indien je aan de competitie wil gaan deelnemen moet je het aanmeldingsformulier inleveren bij, of opsturen naar, de persoon zoals vermeldt op het aanmeldingsformulier.
Iedereen die zich aanmeldt voor de badmintoncompetitie verplicht zich ook om deel te nemen indien hij of zij in een team wordt opgesteld. Voorkeuren voor teams en/of speelklasse kunnen niet bij voorbaat gehonoreerd worden. De teams worden op sterkte ingedeeld. Een terugtrekking van een lid dat tot gevolg heeft dat een team niet kan spelen wordt beboet met €50,-. Dit is het bedrag dat de NBB berekent voor het terugtrekken van een team uit de competitie.
Tijdens de competitie moet iedereen rekening houden met de vastgestelde speeldata. Alleen bij ziekte of zeer dringende reden kan men zich afmelden. In principe zorgt een team zelf voor vervanging.
LET OP: Opgeven voor de competitie verplicht je dus om komend seizoen ook mee te spelen!
LET OP: Geen formulier inleveren betekent dat je geen competitie speelt!

De jeugdcompetitie

Aan de ouders van kinderen die deelnemen aan de badmintoncompetitie wordt gevraagd een bijdrage te leveren voor een goed verloop van de competitie. Dit houdt in dat de ouders één of twee maal voor vervoer moeten zorgen naar uitwedstrijden. Daarnaast zal de organisatie in overleg met de ouders een begeleider/begeleidster per jeugd team aanwijzen. Deze begeleider regelt met de andere ouders van het betreffende team wie wanneer naar een bepaalde uitwedstrijd rijdt. Tevens bepaald de begeleider (in samenspraak met de competitieleider) enkele zaken over de opstelling en invulling van de wedstrijdformulieren. Dit zijn zaken die in de praktijk weinig tijd kosten, maar niet overgelaten kunnen worden aan de vaak nog jeugdige spelers.
Wij verzoeken ouders die bereid zijn te rijden of een team te begeleiden, dit kenbaar te maken op het aanmeldingsformulier van hun zoon/dochter. Indien er geen begeleider of vervoer voor een jeugdteam wordt gevonden zal dit team helaas niet deel kunnen nemen aan de competitie.

Deeltijd / reserve speler

Een aantal leden heeft te kennen gegeven geen volledige competitie te willen spelen maar wel een aantal wedstrijden. Wederom willen we dit jaar willen weer de mogelijkheden bezien om deze mensen te laten spelen.
Indien je incidenteel zou willen invallen kun je je opgeven als reserve.

Clubkleding

Het clubshirt is verplicht voor alle competitiespelers. Ieder lid mag een clubshirt bestellen. Voornaam op achterkant shirt is optioneel dus niet verplicht. Short voorzien van logo is optioneel dus niet verplicht. Keuze tussen shirt of polo.

Wil je een clubshirt? Ga naar Sport 2000 te Zaltbommel (Gamerschestraat 12) en meld dat je van K.B.C. bent, zij weten welke shirts besteld kunnen/mogen worden. Het shirt is standaard voorzien van ons logo, je voornaam kun je optioneel laten drukken op de achterkant. Ook een bijpassend short kan besteld worden. Je ontvangt bericht van Sport 2000 als je shirt klaar is. Let op: betalen in de winkel.