Let op:
De onderstaande e-mail adressen zijn ter, voorkoming van spam, niet volledig bij het aanklikken. Na het klikken en openen van je e-mail programma dient het betreffende e-mail adres aangevuld te worden met de naam, die voor @kerkdrielsebadmintonclub.nl staat, die je wilt te e-mailen.

Het bestuur:

Voorzitter: Maikel van Herwaarden   @kerkdrielsebadmintonclub.nl
Secretaris: Dani de Leeuw Sint Annatroonstraat 27
5331 AA Kerkdriel
Tel: 06-41434443
@kerkdrielsebadmintonclub.nl
(Algemene contact voor het bestuur,
inclusief leden administratie.)
Penningmeester: Jan Verhoeven Tel: 0418-633554  
Algemene leden: Jeroen Wigmans Tel: 06-30804418 @kerkdrielsebadmintonclub.nl
(Voor jeugd en competitie zaken.)

Andere vrijwilligers en medewerkers:

Webmaster: Bert van Hoesel  Tel: 0418-637400 @kerkdrielsebadmintonclub.nl
Vertrouwenscontactpersonen: Rita Tiekstra Tel: 0418-633592  
  Ad van Rangelrooij