Afgelopen vrijdag 15 maart 2024 was de jaarlijkse ALV. Op deze avond hebben we weer veel besproken. De inschrijvingen voor het nieuwe competitieseizoen zijn begonnen, schrijf je snel in (meld je bij Jeroen). Dit kan t/m 1 april.

De financiële situatie van de club is vooralsnog prima, maar we zien dat de contributie alleen de zaalhuur dekt. Vanwege de opgebouwde buffer hoefden we geen evenementen te annuleren, maar met de trend van de afgelopen jaren zullen de zaalhuur en overige kosten alleen maar stijgen. Er is dus besloten de contributie te verhogen. Dit wordt €35 per kwartaal voor de jeugd en €52,50 per kwartaal voor de senioren (+€2 en +€7,50 respectievelijk).

Verder is de voorzitter Brian aftredend en niet meer herkiesbaar. Na ontvangen van een mooi presentje heeft hij het stokje aan Maikel overgegeven. Wij wensen hem namens het bestuur en de club veel succes met het voorzitterschap!

Ten slotte hebben we Jan in het zonnetje gezet voor zijn 40ste jaar in het bestuur. Deze lange periode kunnen we niet ongemerkt laten passeren en we zijn Jan heel dankbaar voor de afgelopen en komende jaren inzet in het bestuur!

In het fotoboek zijn een aantal foto's van de bijeenkomst te bekijken.